2019-02-19
CELE WŁADZE KONTAKT
Pomoc cudzoziemcom
Pośrednictwo pracy
Instytucja szkoleniowa
Business to Business
Ogłoszenia
Akademia-Emigrant
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa o repatriacji
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Witamy na stronie Stowarzyszenia EMIGRANT.

Emigrant - (łac. emigrans), osoba opuszczająca kraj, miejscowość, wychodźca, cudzoziemiec, obcokrajowiec.Nasze działania sięgają lat dziewięcdziesiątych XX wieku, a związane były ze współpracą z Towarzystwem Obrony Produkcji Polskiej.
Pod marką Stowarzyszenia EMIGRANT działamy od 2006 roku.

Jesteśmy organizacją zajmująca się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski. Oferujemy pomoc w uporaniu się ze skomplikowanymi procedurami administracyjnymi w Polsce.

W ramach naszych działań oferujemy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski:

  • doradztwo w zakresie polskich przepisów dotyczących obcokrajowców,
  • reprezentację cudzoziemców przed właściwymi organami administracji publicznej w Polsce,
  • pomoc w legalizacji pobytu w Polsce,
  • pomoc w zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce,
  • w załatwieniu procedur dotyczących rejestracji firm,
  • oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
Nasze działania i pomoc kierujemy zarówno do firm jak i osób prywatnych.

Stowarzyszenie "EMIGRANT" realizuje projekt:

pod nazwą „Akademia Emigrant – szansą integracji obywateli państw trzecich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Oraz Budżetu Państwa w ramach umowy nr- 2/3/EFI/2008 oraz 2/3/EFI/2009(II)

Baner Projektu

Zapraszamy do naszej Akademii-Emigrant


Pobierz PDF ze szczegółami [ok 5 MB]

Realizujemy projekt: SOCIO EDUCATIONAL ACCOMPANIMENT A KEY TO INTEGRATION (nr umowy 2010-1-FR1-GRU06-144443)
Zapraszamy do współpracy!


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zakład Doskonalenia Zawodowego
PZU-"Bezpieczny pobyt"
Ubezpieczenie dla cudzoziemców
Ambasada Armenii w RP
Ambasada Rosji w RP
Ambasada Ukrainy w RP
Ambasada Białorusi w RP
Międzynarodowa Organizacja Pracy