2019-01-18
CELE WŁADZE KONTAKT
Pomoc cudzoziemcom
Po┼Ťrednictwo pracy
Instytucja szkoleniowa
Business to Business
Ogłoszenia
Akademia-Emigrant
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa o repatriacji
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
CELE


Stowarzyszenie realizuje nastepujące cele:
 • wspieranie dzia┼éa┼ä organ├│w pa┼ästwa i organizacji pozarządowych s┼éu┼╝ących wypracowaniu i wdra┼╝aniu racjonalniej polityki wobec cudzoziemc├│w;
 • promowanie i wdra┼╝anie efektywnych wzorc├│w integracji cudzoziemc├│w w spo┼éecze┼ästwie;
 • promowanie postaw solidarności oraz poszanowania praw cz┼éowieka wobec uchodźc├│w i innych grup cudzoziemc├│w poszukujących ochrony w Polsce;
 • dzia┼éanie na rzecz pozytywnych nastawie┼ä spo┼éecznych dla rozwoju korzystnej dla interesu publicznego wymiany mi─Ödzynarodowej i ruchu osobowego;
 • dzia┼éanie na rzecz kszta┼éowania prawid┼éowych relacji pomi─Ödzy cudzoziemcami, a organami w┼éadz pa┼ästwowej i samorządowej;
 • wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej cudzoziemc├│w w Polsce;
 • upowszechnianie wzorc├│w pomocy humanitarnej dla cudzoziemc├│w znajdujących si─Ö w trudnej sytuacji ┼╝yciowej;
 • dzia┼éalnoś─ç na rzecz mniejszości narodowych;
 • dzia┼éalnoś─ç dobroczynnna, ochrona zdrowia i pomoc spo┼éeczna;
 • Dzia┼éania przyczyniaj─ůce si─Ö do wspierania rozwoju gospodarczego i dobrobytu oraz wymiany kultury i sztuki Polski z zagranic─ů;
 • Zwi─Ökszenie ┼Ťwiadomo┼Ťci obywatelskiej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Urząd do Spraw Cudzoziemc├│w
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zakład Doskonalenia Zawodowego
PZU-"Bezpieczny pobyt"
Ubezpieczenie dla cudzoziemc├│w
Ambasada Armenii w RP
Ambasada Rosji w RP
Ambasada Ukrainy w RP
Ambasada Białorusi w RP
Mi─Ödzynarodowa Organizacja Pracy