2019-01-18
CELE WŁADZE KONTAKT
Pomoc cudzoziemcom
Po┼Ťrednictwo pracy
Instytucja szkoleniowa
Business to Business
Ogłoszenia
Akademia-Emigrant
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa o repatriacji
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
DANE KONTAKTOWE


Adres korespondencyjny:

Uwaga - nowy adres!
ul. Kalinowa 26
42-200 Cz─Östochowa
Polska


Biuro:

Adres:
ul. Sobieskiego 5
42-217 Cz─Östochowa
Polska
Telefon/ Fax:
+48 34 361 27 72


Telefon:
+48 603 800 058

E-mail: info@emigrant.net.pl


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Urząd do Spraw Cudzoziemc├│w
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zakład Doskonalenia Zawodowego
PZU-"Bezpieczny pobyt"
Ubezpieczenie dla cudzoziemc├│w
Ambasada Armenii w RP
Ambasada Rosji w RP
Ambasada Ukrainy w RP
Ambasada Białorusi w RP
Mi─Ödzynarodowa Organizacja Pracy