2019-01-18
CELE WŁADZE KONTAKT
Pomoc cudzoziemcom
Po┼Ťrednictwo pracy
Instytucja szkoleniowa
Business to Business
Ogłoszenia
Akademia-Emigrant
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa o repatriacji
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ogłoszenia:
  1. Ogloszenie o naborze personelu (koordynator projektu) (pobierz plik PDF)
  2. Ogloszenie o naborze personelu na stanowiska... (pobierz plik PDF)
  3. Zapytanie ofertowe na wynajem sal wykładowych (pobierz plik PDF)
  4. Zaproszenie do składania ofert na stanowisko tłumacza języka angielskiego (pobierz plik PDF)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Urząd do Spraw Cudzoziemc├│w
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Zakład Doskonalenia Zawodowego
PZU-"Bezpieczny pobyt"
Ubezpieczenie dla cudzoziemc├│w
Ambasada Armenii w RP
Ambasada Rosji w RP
Ambasada Ukrainy w RP
Ambasada Białorusi w RP
Mi─Ödzynarodowa Organizacja Pracy